سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انبار مواد غذایی

نظر

عدالت تعاملی..................................................................................................20 عدالت اطلاعاتی...............................................................................................21 کارکردهای عدالت سازمانی(مدلی از پیشینه ها و پیامدها)..........................................23 عوامل فردی.............................................................................................23 عوامل سازمانی...........................................................................................252.2.2. مبانی نظری اعتماد سازمانی..........................................................................28 مفاهیم و تعاریف اعتماد سازمانی ..........................................................................28اعتماد و خطر پذیری.............................................................................................28اعتماد و...


نظر

تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌...


نظر

فصل دوم: کلیات2-1- پژوهشی در موردِ اصطلاح "عقلای مجانین"62-1-1- دیدگاه ابوالقاسم نیشابوری و ابن عربی62-1-2- دیدگاه ابن خلدون92-2- وضعیت اجتماعی عقلای مجانین102-3- تنوع در میان عقلای مجانین112-4- عقلای مجانین و...


نظر

( زرینکوب،1388: 22-26)« از نظر بیشتر ناقدان و پژوهشگران، ادبیات در مقام اصطلاح فراگیری که موضوعات بسیار متفاوتی را در برمیگیرد، پدیدهای در حال تحول است، درست همانطور که نقد...


نظر

2-3-3ویژگی های ادبی172-3-4نکاتی از رسم الخط23فصل سوم: متن کتاب و شرح و توضیحات3-1-خطبه و مقدمه263-2-مباحث بخارا در ماه رمضان513-3-مباحثه ی توریث ولد ولد با وجود ولد صلبی 853-4-مباحثه ی جمع...